UWV WERKbedrijf Regio Zwolle

UWV WERKbedrijf Regio Zwolle

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten, die we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren.

Samenwerken en ondersteunen

We kunnen onze taken niet alleen uitvoeren en zoeken daarom constant de samenwerking met gemeenten, werkgevers, wetenschappers, klanten en experts. UWV werkt samen met publieke en private partijen. We willen de publieke taken goed kunnen blijven uitvoeren binnen het steeds veranderende terrein van werk en inkomen. Daarom faciliteren we veranderingen door middel van samenwerking en ondersteuning met een ‘uitgestoken hand’. Dit houdt in dat we onze partners van dienst zijn en nieuwe mogelijkheden opzoeken, zodat ook zij hun taken goed kunnen blijven uitvoeren.
 
Kennis

We gebruiken kennis bij het verbeteren van onze dienstverlening. Die kennis ontwikkelen we zelf en samen met partners via eigen onderzoek, onderzoek door derden, via pilotprojecten en tijdens het uitvoeren van onze wettelijke taken. Daarnaast monitoren we (onderzoek naar) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 
Regio Zwolle UWV zoekt in de regio Zwolle actief de samenwerking met gemeenten op. We richten ons daarbij op het ondersteunen van elkaars dienstverlening, het benutten van elkaars expertise en het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.
                                        
Werkgevers zijn onze onmisbare partners om klanten aan een baan te kunnen helpen. Samen met gemeenten hebben we het Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle ingericht. We focussen ons meer en meer op het aan het werk helpen van werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben.
 
Kennisdeling

UWV stelt zijn kennis ter beschikking aan iedereen die daar interesse voor heeft. We maken onze onderzoeken openbaar en stellen instrumenten en data ter beschikking aan derden. Daarbij houden we altijd rekening met de privacy van onze klanten. De kennispublicaties van UWV publiceren we op uwv.nl/kennis.

  • Branche
  • Overheid
  • Telefoonnummer
  • 06-46281867
  • Adres
  • Hanzelaan 180
Terug naar het overzicht