Over KNS

Over KNS

Kennis Netwerk Steenwijkerland is opgericht in 2005 en is een stichting zonder winstoogmerk. 

In mei 2006 vond de aftrap plaats en ontstond Kennisnetwerk Steenwijkerland. Tijdens een Kennis Café vertelde advocaat Wim Anker dat het vergaren en het delen van kennis van essentieel belang is, ook binnen zijn bedrijf. Het opstarten van een stichting zoals het Kennis Netwerk bracht initiële kosten met zich mee. Wij waren zeer verheugd, dat wij voor de opstartperiode een subsidie van Leader+ hebben mogen ontvangen. Daarnaast konden wij de afgelopen jaren ook rekenen op de steun van een aantal partners, zowel profit als non-profit organisaties, die het Kennis Netwerk Steenwijkerland een warm hart toedragen. 

Ons bestuur bestaat uit Cindy van der Helm (voorzitter), Anne Koote (penningmeester), Margriet Bollen, Anita Hesselink en Nickie de Vries. We maken graag een keer kennis op een van onze bijeenkomsten. Klik hier voor de foto’s en een korte introductie van het bestuur.

Kennis Netwerk Steenwijkerland is opgericht om kennisuitwisseling tussen bedrijven en instellingen in Steenwijkerland te stimuleren. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar daardoor te versterken. Dus door en voor ondernemers uit deze regio en dicht bij huis (gewoon in Steenwijkerland). Daarnaast heeft Kennis Netwerk Steenwijkerland als doel de ondernemingszin te bevorderen door middel van kennis en inspiratie.

Kennis Netwerk Steenwijkerland is er voor heel ondernemend Steenwijkerland, in de ruimste zin van het woord. Dus niet alleen voor bedrijven die zijn aangesloten bij een ondernemersvereniging, maar ook voor bedrijven en instellingen die nergens lid van zijn. Kennis Netwerk Steenwijkerland is onafhankelijk en breed georiënteerd.

Naast verschillende algemene bijeenkomsten, organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland ook bijeenkomsten voor aparte disciplines. Deze disciplines zijn onderverdeeld in verschillende contactgroepen, zoals:
– contactgroep Personeel & Organisatie
– contactgroep Jonge Ondernemers
– starterscyclus voor startende en net gestarte ondernemers