RSG Tromp Meesters

RSG Tromp Meesters

Het accent op jouw talent!

Onze school is algemeen toegankelijk, ruimte gevend voor de verschillende levensbeschouwelijke en culturele stromingen, waarbij we aandacht hebben voor burgerschapsvorming.

De leerlingen zijn vooral afkomstig uit de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf. De school is genoemd naar de oprichter van de school (in 1903): Jan Hendrik Tromp Meesters. Het bevoegd gezag over de school wordt uitgeoefend door de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland - Weststellingwerf (SVOSW), waar ook CSG Eekeringe en het Linde College toe behoren.

We willen er zijn voor alle leerlingen, van speciaal onderwijs tot gymnasium. In ons gebouw Lijsterbesstraat bieden we onderwijs voor de meer theoretisch ingestelde leerlingen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. In ons gebouw Stationsstraat bieden we onderwijs voor leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn. Zij kunnen terecht op het Vakcollege (beroepsgericht vmbo), het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Op de Stationsstraat werken we qua onderwijsaanbod nauw samen met Eekeringe.

  • Branche
  • Voortgezet onderwijs
  • Telefoonnummer
  • 0521514137
  • Adres
  • Lijsterbesstraat 1, Steenwijk
Terug naar het overzicht