Kennis Café; modernisering van de Ziektewet

vrijdag 8 november, 2013

In oktober 2012 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa). Deze wet, beter bekend als Modernisering Ziektewet, is ingegaan op 1 januari 2013. De nieuwe regelgeving kan met ingang van 2014 verstrekkende gevolgen voor u als werkgever hebben, zeker wanneer u veel werknemers met een tijdelijk contract in dienst hebt.

Het ontslagrecht is het geheel aan regels en regeltjes dat de rechten en plichten bepaalt voor werkgever en werknemer als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Op 5 november jongsleden informeerde Henriëtte Sterken van het UWV (BeZaVa) en advocaat Wilma Bouma (Ontslagrecht) u over deze 2 onderwerpen. Tussen 15:00 uur en 18:00 uur werden in de Meenthe de beide presentaties gegeven.

Terug naar het overzicht